2011-2013
 • Μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης, φάσης IV για την μακροχρόνια αξιολόγηση της ανταπόκρισης και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση σχετιζόμενη με συγγενή καρδιοπάθεια, που λαμβάνουν ανταγωνιστή των υποδοχέων της ενδοθηλίνης (bosentan)
 • Διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσος: επίπτωση και ορότυποι μετά την εισαγωγή του εμβολιασμού με το επταδύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιοκόκκκου στην Ελλάδα
 • Μελέτη διάρκειας 12 εβδομάδων, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, σε δύο σκέλη για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της τοκιλιζουμπάμπης σε ασθενείς με ενεργό συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, με επέκταση σε ανοιχτή μελέτη, διάρκειας 92 εβδομάδων σε ένα σκέλος, για να εξεταστεί η μακροχρόνια χρήση τοκιλιζουμπάμπης, ακολουθούμενη από 3ετή συνέχιση της ανοιχτής μελέτης
 • Υιοθέτηση σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων για τη διάγνωση των μυοπαθειών
 • Επιδημιολογική μελέτης διάρκειας 18 μηνών, με κύριο στόχο την καταγραφή και διερεύνηση του επιπολασμού των λυσοσωμικών αθροιστικών νοσημάτων στο γενικό παιδιατρικό πληθυσμό της Βορειοδυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με 5 Νοσοκομεία και 50 ιδιώτες παιδιάτρους
 • An international disease registry collecting data on manifestations, interventions and outcomes in patients with tuberous sclerosis complex
 • A three-arm, randomized, double-blind, placebo controlled study of the efficacy and safety of two through- ranges of everolimus as adjunctive therapy in patients with tuberous sclerosis complex (TSC) who have refractory partial-onset seizures
 • Χορηγία «ΠΑΙΔΙ & ΥΓΕΙΑ» από την εταιρεία Πρόκτερ & Γκαμπλ Ελλάς ΕΠΕ, μετά από αξιολόγηση από επιστημονική επιτροπή για την ερευνητική πρόταση με θέμα: «Γενετική μελέτη παιδιατρικών ασθενών με συγγενείς ανωμαλίες των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος», Απρίλιος 2012 έως Απρίλιος 2013

 

2005-2010
 • Συμμετοχή στο Διακρατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Ιατρών - Νοσηλευτών της Δ/νσης Υγιεινής Αργυροκάστρου, που χρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και υλοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Μια πενταετής, πολυκεντρική, ανοιχτή, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη παράλληλων ομάδων για τον προσδιορισμό της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας ασφάλειας της κρέμας Elidel (pimecrolimus, ASM981) 1% στη θεραπεία βρεφών (ηλικίας 3 έως < 12μηνών) με ήπια ή μέτριας βαρύτητας ατοπική δερματίτιδα
 • Χορηγία «ΠΑΙΔΙ & ΥΓΕΙΑ» από την εταιρεία Πρόκτερ & Γκαμπλ Ελλάς ΕΠΕ, μετά από αξιολόγηση από επιστημονική επιτροπή για την ερευνητική πρόταση με θέμα: «Μελέτη του μεταβολικού συνδρόμου και των συνοδών πρώιμων δεικτών αγγειακής δυσλειτουργίας σε παχύσαρκα παιδιά και εφήβους», Απρίλιος 2006 έως Απρίλιος 2007
 • Βραβείο - Χορηγία «Παιδί και Υγεία» από την εταιρεία Procter & Gamble (2007-2008) για το ερευνητικό πρωτόκολλο: «Πρώιμη Εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου σε Ασθενείς με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα: Η Επίδραση της Χρόνιας Φλεγμονής και τα Αποτελέσματα της Αντιφλεγμονώδους Αγωγής στην Αγγειακή Λειτουργία
 • Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα – Αλβανία Interreg III: "Πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση παιδιατρικών, γυναικολογικών και αιματολογικών νοσημάτων στην διασυνοριακή περιοχή Ιωαννίνων –Αργυροκάστρου".