Γραφείο Διευθύντριας: +30 26510 99280

Γραφείο Γραμματείας: +30 26510 99597

Γραφείο Ιατρών: +30 26510 99599

Εξωτερικά Ιατρεία: +30 26510 99517

Στάση αδερφής Α' πτέρυγας: +30 26510 99596

Στάση αδερφής Β' πτέρυγας: +30 26510 99602

Fax Κλινικής: +30 26510 99276

email Γραμματείας Κλινικής paediatrics@uhi.gr