Το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης απευθύνεται στους ιατρούς της Κλινικής αλλά και σε παιδιάτρους της ευρύτερης περιοχής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα βιβλιογραφικής ενημέρωσης, παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιπτώσεων, κλινικο-ακτινολογικά μαθήματα και διαλέξεις προσκεκλημένων επιστημόνων. Επίσης, κάθε έτος διοργανώνεται το καθιερωμένο διήμερο Συνέδριο της Κλινικής.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2014-2015

Συνέδριο 2015