Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι φοιτητές του Ε΄ έτους της Ιατρικής πραγματοποιούν τη θεωρητική και κλινική τους άσκηση για 4 εβδομάδες στο μάθημα «Φυσιολογικό Παιδί-Εισαγωγή στην Παιδιατρική» και οι φοιτητές του ΣΤ΄ έτους για 11 εβδομάδες στο μάθημα «Παιδιατρική».

Το curriculum, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι διαλέξεις υπάρχουν στους αντίστοιχους οδηγούς μελέτης για φοιτητές και στο διαδικτυακό τόπο http://ecourse.uoi.gr/. Οι φοιτητές συμπληρώνουν, online, ειδικά ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης στην αρχή και στο τέλος της κλινικής άσκησης. Για το μάθημα «Παιδιατρική» το ερωτηματολόγιο είναι το «ΜΠΟΡΩ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ», ενώ για το μάθημα «Φυσιολογικό Παιδί-Εισαγωγή στην Παιδιατρική» είναι το «ΜΠΟΡΩ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ» (link).

Στα πλαίσια της αξιολόγησης της εκπαίδευσης τους οι φοιτητές συμπληρώνουν αντίστοιχα ερωτηματολόγια (Φυσιολογικό Παιδί – Εισαγωγή στην Παιδιατρική, Παιδιατρική).

Επιλεγόμενο Μάθημα: Εφηβική Ιατρική, Ε΄ έτος

 

Φοιτητές ΤΕΙ

Φοιτητές των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ηπείρου εξασκούν πρακτική εκπαίδευση στην Παιδιατρική Κλινική.